E-inspecties

Technische installaties moeten voldoen aan verplichte veiligheidsnormen. En dat is maar goed ook. Want hierdoor kunnen we risico's tot een minimum beperken.  Daarom voert Elektrodeskundige ® de volgende inspecties uit, om te controleren of installaties voldoen aan veiligheidsbepalingen en eisen die de ARBO-wetgeving, verzekeringsmaatschappijen en gemeenten daaraan stellen:

 

  • NEN 1010                                       →  Oplevering inspectie en bestaande installaties
  • NEN 3140                                       →  Bestaande installaties en arbeidsmiddelen
  • NTA 8220                                        →  Brandrisico inspectie
  • Thermografie                                →  Warmtebeeld techniek
  • NEN 60204                                    →  Machine besturingen
  • Power Quality                              →  Netanalyse meting
  • NEN 2767                                       →  Conditie meting
  • SCIOS Scope 8 (NEN3140)  →  Bestaande installaties
  • SCIOS Scope 10                          →  Brandrisico inspecties
  • SCIOS Scope 12                          →  Zonnestroominstallatie inspectie

 

elektrodeskundige-10.jpg    elektrodeskundige-09.jpg


NEN 1010

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten. Als onafhankelijk  elektrotechnisch inspectiebedrijf toetsen we of uw installatie is aangelegd volgens de actuele veiligheidsrichtlijnen. 

 

 

NEN 3140

Tijdens deze periodieke inspectie wordt uw bestaande installatie  door onze deskundige medewerkers op diverse aspecten beoordeeld. Hierdoor kunnen vervelende incidenten voorkomen worden, zoals brandschade, letselongevallen of uitval van productie.

 

 

NTA 8220

Alle elektrische installaties - en de elektrische toestellen die daarop aangesloten zijn - vormen een brandrisico. Daarom is het van belang om een Scope 10 - NTA 8220 inspectie uit te voeren, een methode die de brandveiligheid van elektrische installaties en de aangesloten apparatuur in kaart brengt. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8220 (“Beoordelingsmethode op brandrisico van elektrisch materieel”). 

 

 

Thermografie

Tijdens een thermografie inspectie (een contactloze meetmethode) wordt vooral naar de temepratuur gekeken. Met behulp van een infraroodcamera worden ongeweste temperatuursontwikkelingen in kaart gebracht. En dat biedt veel voordeelen: defecten en overgangsweerstanden worden in een vroeg stadium opgespoord, isoloatietekorten en waterlekkages kunnen onderzocht worden en koudebruggen en wartmelekkages worden opgespoord.

 

 

NEN 60204

De NEN 60204 inspectie is een elektrotechnische inspectie met betrekking tot de uitrusting van machines.  De eisen en aanbevelingen op basis van NEN 60204 zijn gericht op veiligheid, consistentie in besturingsopdrachten en eenvoudig uit te voeren onderhoud.

 

 

Power Quality Analyse

Heeft uw installatie regelmatig terugkerende storingen? Haperen uw apparaten, componenten of zijn ze snel defect? Dat kan Elektrodeskundige BV verhelpen met een Power Quality Analyse. Met deze inspectie onderzoeken en monitoren we de kwaliteit van spanningen en stromen over een langere periode. 

Door onze Power Quality Analyse krijgt u in een helder eindrapport inzicht in de kwaliteit van de spanning en de bron van mogelijke storingen. Uiteraard met een passend en goed advies om storingen in de toekomst te beperken of uit te sluiten.

 

NEN 2767

Net zoals uw lichaam een goede of slechte conditie heeft, kunt u ook de conditie van een gebouw of weg meten. Maar hoe meet u de conditie van een gebouw of een weg? En hoe zorgt u ervoor dat iedereen dit op dezelfde objectieve manier doet? Het antwoord op deze vragen is te vinden in NEN 2767: dé norm voor conditiemeting. 

 

Uit de inspectie van Elektrodeskundige BV volgt een conditiescore volgens NEN 2767, een inventarisatie van de installatie en een (meerjaren)planning voor de uit te voeren werkzaamheden en de te vewachte werkzaamheden en de bijbehorende kosten.

 

SCIOS Scope 8

Volgens de Arbowet moeten bedrijven die medewerkers in dienst hebben ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Want werken met apparatuur brengt risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een elektrische schok, verbranding, ontploffing of brand. Met een SCIOS Scope 8 inspectie volgens de normen van NEN 3140 worden de risico’s van de elektrische installatie, van de aangesloten apparatuur en van het gebruik hiervan in kaart gebracht. Uit de keuring blijkt of er gebreken in de installatie zijn en wat er moet gebeuren om gevaarlijke situaties te voorkomen.

 

 

SCIOS Scope 10

Steeds meer branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie of de daarop aangesloten apparatuur. Een SCIOS Scope 10 keuring van de elektrische installatie en de apparatuur is dan ook niet alleen van belang om brandschade te voorkomen, maar om de veiligheid te vergroten van medewerkers, klanten en de ondernemer zelf. Een SCIOS Scope 10-keuring is een methode die de brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur in kaart brengt. De keuring houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en de omgeving waarin de elektrische installatie zich bevindt.

 

SCIOS Scope 12

Net als aan het werken met elektrische installaties, brengt ook het werken aan zonnestroominstallaties (ook wel zonnepanelen genoemd) risico's met zich mee. De SCIOS Scope 12 is dan ook een keuring van en in het in kaart brengen van risicio's van zonnepanelen en zonnestroominstallaties, gebaseerd op verschillende normen. In Technisch Document 18 (de basis voor Scope 12) komen al deze normen aan de orde en worden hiervan de essentiële zaken gebruikt.

 

 

Meer informatie over onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!                                                           

 

         

 

 

 

 

icon-overons.png

 

Over Elektrodeskundige ®

Specialisten met jarenlange ervaring in het aanleggen, beheren en inspecteren van elektrotechnische installaties.

 

icon-diensten.png

 

Onze diensten

E-inspecties, technisch beheer en advies, zowel voor zakelijke als particuliere klanten.

icon-contact.png

 

Contactinformatie

Meer weten over Elektrodeskundige ®? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

LinkedIn
WhatsApp

Deze website wil gebruik maken van cookies.